ҲАДИСЛАР

Набий (с.а.в.) айтадилар: «Мендан ривоят қилинган бирор ҳадисни эшитганларингизда дилларингизга таниш, баданларингизга таъсир қиладиган ва ақлларингизга сиғадиган бўлса, демак, у менинг айтган ҳадисимдир. Аммо эшитган ҳадисларингиз бунинг аксидек бўлса, демак, у менинг айтган ҳадисим эмасдир».

Салом беринглар

Салом бериб кирмаган одамни ҳузурингизга қўйманглар (ҳадис).

0 comments

Тиланма

Одамлардан ҳеч бир нарсани тиланиб сўрама. Ҳатто от устидан қўлингдан қамчинг тушиб кетса ҳам, ўзинг тушиб ол (ҳадис).

0 comments

Бефойда сўзлардан тийил

Тилини бефойда сўзлардан тийиб олмагунча киши имоннинг ҳаловати қандай бўлишини сезмайди (ҳадис).

0 comments

Молу мулкка тажовуз

Бировнинг молу мулкига тажовуз қилиш исломда йўқ (hadis).

0 comments

Мўминлар бир-бирига биродар

Мўминларнинг ҳаммаси бир-бирларига биродардирлар. Уларнинг бири иккинчисидан ортиқ эмас, балки ортиқ-камлик тақвога қараб белгиланади.

0 comments

Раҳм қилмаганга раҳм қилинмайди

Раҳм қилмаганга раҳм қилинмайди, кечирмаганни кечирилмайди ва бировнинг узрини қабул қилмаганнинг тавбаси ҳам қабул қилинмайди (ҳадис).

0 comments

Мўминга озор берса

Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.) айтадиларки: «Кимки бирор мўминга озор берса, гўё у менга озор берган бўлади. Менга озор берган Тангрига озор берган бўлади» (ҳадис).

0 comments

Диёнатингга яраша

Пайғамбаримиз (с.а.в.) айтганларки: «Инжилда шундай ибора бор: диёнатингга яраша жазо ёки мукофот олурсан, ўлчовингга яраша улуш олурсан».

0 comments

Энг буюк мерос

Ҳеч бир ота ўз фарзандига хулқу одобдан буюкроқ мерос беролмайди.

0 comments

Ғойибона дуо

Қайси бир мўмин ўз биродари ҳақига ғойибона дуода бўлса, бир фаришта бу бандага: “Сенга ҳам шундай бўлсин”, – деб туради.

0 comments

Яхши хулқ

Банданинг савоб тарозусида яхши хулқдан оғирроқ иш йўқдир. Унинг даражаси ҳатто намоз ва рўзанинг даражаси билан баробардир.

0 comments

Мол-дунё ҳирси

Банданинг молу дунёга қўйган ҳирси икки оч бўрининг қўй подасига қилган тажовузидан кўра зарарлироқдир. Зеро, бу билан у ўз дини-иймонига путур етказади.

0 comments

Аёлингни ҳурмат қил

У қандай эрки, хотинини қулни ургандек уриб, сўнг кечаси яна у билан бирга ётади?! (ҳадис)

0 comments

Бойлик — нафс тўқлигида

Бойлик молу дунёнинг кўплиги билан эмас, балки нафснинг тўқлиги билан (ҳадис).

0 comments

Рўза ҳақида

Рўза фақатгина ейиш-ичишдан сақланиш билан эмас, балки беҳуда, бемаъни ва ёмон сўзлардан сақланиш биландир. Агар бирор киши сени сўкса, сен унга: “Мен рўзадорман”, – деб узр айтгин.

0 comments

Ким кучли?

Кураш тушиб йиқитган эмас, балки ғазаби келганда ўзини босиб олган одам кучлидир (ҳадис).

0 comments

Гап — ниятда

Киши вафо қилиш ниятида ваъда берган бўлса-ю, уни бажара олмаса – бу ваъдани бузгани бўлмайди. Аммо вафо қилмаслик нияти билан ваъда қилса – бу айни хилофдир.

0 comments

Фақат тупроқ билан

Инсонга бир водий тўла мол-дунё берилса, у иккинчи водийни ҳам хоҳлайди. Иккинчисидан кейин учинчисини ва ҳоказо, унинг нафси тўймайди. Инсон кўзини фақат тупроқ тўйдиради. Кимки тавба қилса, Тангри уни кечиради.

0 comments

Чўпон каби

Илмга нисбатан гўё чўпон каби посбон бўлинглар, лекин илмни фақат ривоят қилувчи бўлманглар (ҳадис).

0 comments

Тиламчилик ҳақида

Тиламчилик нима эканлигини билганларингда эди, бирорталарингиз ҳам бирор кишидан ҳеч нарса сўрамас эдингиз.

0 comments

Чўпонлик хизмати

Сизларнинг ҳар бирингиз бамисоли чўпондирсизлар ва ўз қўл остиларингиздагиларга масъулдирсизлар. Подшоҳ ўз фуқароларига, эр ўз аҳлу аёлига, хотин эрининг уйига, ходим ўз хожаси молига, фарзанд ўз отаси мулкига масъулдир. Демак, ҳар бирларингиз масъулдирсизлар (ҳадис).

0 comments

Дилозорлик

Дилозорларнинг ҳаммаси дўзахга маҳкум (ҳадис).

0 comments

Хиёнат ва ёлғончилик

Хиёнат ва ёлғончиликдан бошқа ҳар бир нуқсон мўминда бўлиши мумкин.

0 comments

Мўминнинг моли ва обрўси…

Ҳар бир мўминнинг моли, обрўси ва қони бошқа мўмин учун ҳаромдир. Биродарини ҳақорат қилиши билан кишининг ёмонлиги билинур.

0 comments

Қалб соғлом бўлсин!

Кимки қалбини имон учун холис ва соғлом, тилини ростгўй, ўзини хотиржам, хулқини тўғри, қулоғини тингловчи, кўзини ибрат назари билан боқувчи қилиб олган бўлса, демак, у бахтлидир.

0 comments

Ноҳақ ҳукм чиқаргувчилар

Икки хил қозилар борки, улар дўзахга маҳкумдирлар, бир хиллари эса жаннатийдирлар. Ҳақни билса-да, ноҳақ ҳукм чиқарадиган ёки умуман илми йўқ бўла туриб, ўз хоҳлаганича ҳукм чиқарадиган қозилар дўзахийдирлар (ҳадис).

0 comments

Илм икки хил

Илм икки хилдир: бири қалбдаги илм бўлиб, у фойдалидир. Иккинчиси тилдаги илм бўлиб, у Тангри ҳузурида банда зарарига далил бўлади.

0 comments

Динни осон қилинглар

Пайғамбаримиз ҳадисларидан бирида бундай дейилган: «Билганларингизни бошқаларга ҳам билдиринглар. Динни осон қилиб кўрсатинглар, қийин қилиб юборманглар. Одамларни суюнтирадиган гаплардан гапиринглар, уларни турли таҳдидлар билан қўрқитиб, бездириб қўйманглар! Ғазабингиз хуруж қилса, сукут сақланглар!» Бошқа...

0 comments

Ёшликда олинган билим

Ёшликда олинган билим тошга ўйилган нақш кабидир.

0 comments

Илм ўрганиш

Бир соатгина илм ўрганиш бир кечалик ибодатдан яхши, бир кунлик дарс эса уч ой тутилган нафл рўзадан афзалдир.

0 comments

Энг ёмон хислат

Кишидаги энг ёмон хислат – ўта бахиллик ва ўта қўрқоқликдир.

0 comments

Саломлашиб юринглар

“Салом” – Тангрининг ердаги исмларидан биридир. Бир-бирларингиз билан саломлашиб юринглар. Зеро, мўмин киши одамлар олдидан ўтиб бораётиб уларга салом берса, улар ҳам алик олишса, уларга саломни эслатгани учун бир даража кўп савобга эришади....

0 comments

Қалбни ислоҳ қилинг

Киши кечалари бедорлик билан ибодат қилгани ва кундузлари рўзадор юргани билан бошқа номақбул ишлардан сақланмаса, бедорлигу, очу ташналикдан бошқа насибани қўлга кирита олмайди.

0 comments

Суҳбатингиз ширин бўлсин

Сизларнинг яхшиларингиз – хушхулқ, ширин суҳбатлиларингиздир. Ёмонларингиз эса оғзини тўлдириб, эзмалик ила кўп гапирувчиларингиздир.

0 comments

Юрак соғлом бўлмаса…

Ҳалол ҳам, ҳаром ҳам аниқ бўлди. Уларнинг ўртасида шубҳали нарсалар бор. Кўп одамлар буни билмайдилар. Кимки шубҳали нарсалардан сақланса, динини ҳам, обрўсини ҳам пок сақлаган бўлади. Кимки шубҳали нарсаларга тушиб қолса, ҳаромга ўтиб...

0 comments

Яхши гумон қилинг

Яхши гумон қилиш ҳам яхши ибодат қилиш билан баробардир.

0 comments

Ёлғоннинг охири вой

Ростгўйликда хавфу хатар кўрсанглар ҳам рост сўзланглар. Шунда нажот топасизлар. Гарчи фойда кўриб турган бўлсангиз ҳам ёлғондан сақланинглар. Чунки барибир ёлғоннинг охири вой.

0 comments

Гумон ва жосуслик ҳақида

Гумондан сақланинглар! Зеро, у ёлғон гапдан иборатдир. Бир-бирларингизни текшириб жосуслик қилманглар. Мол-дунё учун мусобақа қилманглар. Ўрталарингда ҳасад, адоват ва аразлаш бўлмасин. Тангрининг ўзаро биродар бандалари бўлинглар. Биров қўйган совчи устига, то улар ўзаро...

0 comments

Яхши одам билан ўтириш

Яхши одам билан ўтириш гўё мушку анбардек, ёмон одам билан бирга бўлиш эса темирчининг босқони кабидир. Мушку анбари бор кишидан хушбўй ҳид таралади, сен ундан уни сотиб олишинг ёки хушбўй ҳидидан баҳраманд бўлишинг...

0 comments

Хулқни яхшиланг

Мўмин киши ўзининг яхши хулқи билан кечаси қоим ва кундузи соимлар даражасига эришади.

0 comments

Mуҳтожларга ёрдам бер

Тангри қиёмат куни айтади: “Эй инсон фарзанди! Бетоб бўлдим, мени келиб кўрмадинг”. У одам айтади: “Эй раббим, сен бутун оламнинг Парвардигори бўла туриб мен сени қандай кўришим мумкин эди?” Тангри айтадики: “Фалончи одамни...

0 comments

Қалбни безанг

Тангри сизларнинг ташқи кўринишингиз ёки молу дунёнгизга эмас, балки дилларингизга ва ишларингизга қараб баҳо беради.

0 comments

Ғазабдан тез қайт

Одамларнинг яхшиси — ғазаби секин келиб, аслига тез қайтадиганидир. Уларнинг ёмони эса — ғазаби тез келиб, аслига секин қайтадиганидир. Ғазаби секин келиб, секин кетса ёки тез келиб тез кетса, бу ҳам дуруст.

0 comments

Кимнинг иймони комил?

Иймон жиҳатдан мўминларнинг комилроғи – хулқи яхши бўлгани ва хотинларга яхши муомала қиладиганидир.

0 comments

Тилга эҳтиёт бўлинг

Инсон хатони кўпроқ ўз тили билан содир қилади.

0 comments

Гуноҳ ишлардан қочинг

Узр (сўраладиган иш) ни камроқ қилинг.

0 comments

Тушуниб ўқинг

Қуръонни ўқиб унга амал қилинглар. Ундан узоқлашиб ҳам кетманглар, унинг маъносига чуқур маъно бераман, деб хато ва муболағага берилиб кетманглар. Уни тирикчилик воситаси қилиб олиб, молу дунё орттиришга ҳам ўтманглар.

0 comments

Ilm oʻrgating

Sadaqaning afzali moʻmin kishining ilm oʻrganib, soʻng boshqa moʻminlarga ham oʻrgatishidir.

0 comments

Дўстлашинг

Иймон келтиришдан кейинги энг афзал амал — одамлар билан дўстлашишдир.

0 comments

Меҳмондўст бўлинг

Саломлашиб юринглар, одамларга таом едиринглар, Тангри буюргандек ўзаро биродар бўлинглар.

0 comments

Саломлашиб юринглар

Бир-бирларингиз билан саломлашиб юринглар. Шунда ўртангларда меҳр-муҳаббат уйғонади.

0 comments

Хотин ва эрга ҳақлироғи…

Одамлар ичида хотин кишига нисбатан ҳақлироғи унинг эридир. Эркак кишига нисбатан одамларнинг ҳақлироғи – бу унинг онасидир.

0 comments

Ўлим келмай туриб

Ўлим келмасидан олдин тайёргарлигингизни кўриб қўйинг.

0 comments

Ғазаблансанг сукут қил

Қайси бирингизда жаҳлу ғазаб қўзиса, дарҳол сукут сақлашга ўтсин.

0 comments

Танангизни илитса

«Мендан ривоят қилинган бирор ҳадисни эшитганларингизда дилларингизга таниш, баданларингизга таъсир қиладиган ва ақлларингизга сиғадиган бўлса, демак, у менинг айтган ҳадисимдир. Аммо эшитган ҳадисларингиз бунинг аксидек бўлса, демак, у менинг айтган ҳадисим эмасдир».

0 comments

Омонат гап

Бирор киши гапирган пайтида у ёқ-бу ёққа қараб қўйса, демак бу гап омонатдир.

0 comments

Шубҳали фикрлардан узоқлашинг

Қачонки хаёлингиздан бирор шубҳали фикр ўтса, уни тарк этинг!

0 comments

Дўстликни билдирмоқ лозим

Ким-кимни дўст тутса, севгисини билдириб қўйсин.

0 comments

Ёлғон гапириш

Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам шундай баён қиладилар: “Сидқ, албатта, яхшиликка, яхшилик жаннатга етаклайди. Киши токи рост гапирар экан, у Аллоҳ ҳузурида “сиддиқ” деган номга сазовор бўлади. Ёлғон, албатта, бузуқликка, бузуқлик эса дўзахга элтади....

0 comments

Талоқ ҳақида

«Рухсат этилган нарсалар ичида Аллоҳга энг хуш келмайдигани — талоқдир».

0 comments

Риёнинг уч белгиси

«Мунофиқликнинг учта белгиси бор: ёлғон сўзлаш, ваъдасининг устидан чиқмаслик ва омонатга хиёнат қилиш».

0 comments

Яхши хулқ ва тароз

Набий (с.а.в.) айтадиларки: «Тарозида яхши хулқдан оғир келадиган нарса йўқ» (имом Аҳмад).

0 comments

Яхши сўз айтинг ё… гапирманг

“Ким Аллоҳга ва қиёмат кунига имон келтирган бўлса, яхши сўз айтсин, бўлмаса сўзламасин” (Бухорий).

0 comments

Умр йўлдошимизга нисбатан…

Абу Ҳурайра (р.а.) дан ривоят қилинади: «Набий (с.а.в.): «Мўминларнинг иймони комилроғи хулқи яхшироғидир. Сизларнинг яхшиларингиз – хотинларига яхшилик қиладиганларингиздир», дедилар» (Абу Довуд ва Термизий ривоят қилишган).

0 comments

Ийсо (а.с.) нинг қиёматда келиши

304/1. Абу Ҳурайра розийаллоҳу анҳудан ривоят қилинади. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Менинг жоним Унинг ядида бўлган Зотга қасам, яқин кунларда сизларга (Исо) ибн Марям адолатли ҳукм чиқариш учун тушиб, хочни синдирадилар, чўчқани ўлдирадилар,...

0 comments