Tagged: Cho’ponlik

Choʻponlik xizmati 0

Choʻponlik xizmati

Sizlarning har biringiz bamisoli choʻpondirsizlar va oʻz qoʻl ostilaringizdagilarga masʼuldirsizlar. Podshoh oʻz fuqarolariga, er oʻz ahlu ayoliga, xotin erining uyiga, xodim oʻz xojasi moliga, farzand oʻz otasi mulkiga masʼuldir. Demak, har birlaringiz masʼuldirsizlar (hadis).