Tagged: Niyat

Gap – niyatda 0

Gap – niyatda

Kishi vafo qilish niyatida va’da bergan bo’lsa-yu, uni bajara olmasa – bu va’dani buzgani bo’lmaydi. Ammo vafo qilmaslik  niyati bilan va’da qilsa – bu ayni xilofdir.