Category: kun hikmati

Mo’minga ozor bersa 0

Mo’minga ozor bersa

Payg’ambarimiz Muhammad (s.a.v.) aytadilarki: “Kimki biror mo’minga ozor bersa, go’yoki u menga ozor bergan bo’ladi. Menga ozor bergan Tangriga ozor bergan bo’ladi” (hadis).

Diyonatga yarasha 0

Diyonatga yarasha

Payg’ambarimiz (s.a.v.) aytganlarki: «Injilda shunday ibora bor: diyonatingga yarasha jazo yoki mukofot olursan, o’lchovinga yarasha ulush olasan».

G’oyibona duo 0

G’oyibona duo

Qaysa bir mo’min o’z birodari haqiga g’oyibona duoda bo’lsa, bir farishta bu bandaga: “Senga ham shunday bo’lsin”, – deb turadi.

Yaxshi xulq 0

Yaxshi xulq

Bandaning savob tarozusida yaxshi xulqdan og’irroq ish yo’qdir. Uning darajasi hatto namoz va ro’zaning darajasi bilan barobardir.

Mol-dunyo hirsi 0

Mol-dunyo hirsi

Bandaning molu dunyoga qo’ygan hirsi ikki och bo’rining qo’y podasiga qilgan tajovuzidan ko’ra zararliroqdir. Zero, bu bilan u o’z dini-iymoniga putur etkazadi.

Ro’za haqida 0

Ro’za haqida

Ro’za faqatgina eyish-ichishdan saqlanish bilan emas, balki behuda, bema’ni va yomon so’zlardan saqlanish bilandir. Agar biror kishi seni so’ksa, sen unga: “Men ro’zadorman”, – deb uzr aytgin.

Gap – niyatda 0

Gap – niyatda

Kishi vafo qilish niyatida va’da bergan bo’lsa-yu, uni bajara olmasa – bu va’dani buzgani bo’lmaydi. Ammo vafo qilmaslik  niyati bilan va’da qilsa – bu ayni xilofdir.

Faqat tuproq bilan 0

Faqat tuproq bilan

Inson bir vodiy to’la mol-dunyo berilsa, u ikkinchi vodiyni ham xohlaydi. Ikkinchisidan keyin uchinchisini  va hokazo, uning nafsi to’ymaydi. Inson ko’zini faqat tuproq to’ydiradi. Kim tavba qilsa, Tangri uni kechiradi.