Tagged: Qiyomat

Tazkirotul-аvliyo 0

Tazkirotul-аvliyo

Shukr va sano ul Xoliqi behamtogakim, bizni yoʻqdan bor qildi, iymon, maʼrifat, ilmu adab, hikmat baxsh etdi. Va Oʻzining vahdati zotini, asma-i sifatini biz qullariga bildirdi. Va yana kamoli karamidan diydorini moʻʼminlarga koʻrsatgay....

0

Ийсо (а.с.) нинг қиёматда келиши

304/1. Абу Ҳурайра розийаллоҳу анҳудан ривоят қилинади. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васаллам: «Менинг жоним Унинг ядида бўлган Зотга қасам, яқин кунларда сизларга (Исо) ибн Марям адолатли ҳукм чиқариш учун тушиб, хочни синдирадилар, чўчқани ўлдирадилар,...