Tagged: G’azab

Gʻazabdan tez qayt 0

Gʻazabdan tez qayt

Odamlarning yaxshisi — gʻazabi sekin kelib, asliga tez qaytadiganidir. Ularning yomoni esa — gʻazabi tez kelib, asliga sekin qaytadiganidir. Gʻazabi sekin kelib, sekin ketsa yoki tez kelib tez ketsa, bu ham durust.