Tagged: Xushmuomala

Suhbatingiz shirin boʻlsin 0

Suhbatingiz shirin boʻlsin

Sizlarning yaxshilaringiz – xushxulq, shirin suhbatlilaringizdir. Yomonlaringiz esa ogʻzini toʻldirib, ezmalik ila koʻp gapiruvchilaringizdir.